Skip to content

Wspinanie wielowyciągowe – intensywne szkolenie dla grup 3 osobowych

4 September 2012

WSPINACZKA WIELO-WYCIĄGOWA – 6 DNIOWE INTENSYWNE SZKOLENIE

Założeniem szkolenia jest solidne przygotowanie uczestników do samodzielnego wspinania na drogach wielo-wyciągowych w rejonach skalnych i górskich.

Dla kogo jest to szkolenie: kurs skierowany jest do osób, które chcą samodzielnie i bezpiecznie wspinać się na drogach wielo-wyciągowych ze stałą lub mieszaną asekuracją. Posiadanie ukończonego kursu skałkowego nie jest obligatoryjne. Od uczestników wymagamy umiejętności wspinania z dolną asekuracją.

Jak wygląda szkolenie: w trakcie szkolenia pokonujemy minimum 5 dróg o długości od 150m do 300m, o trudnościach od IV do VI (6a+). Wspinamy się na drogach ze stałą asekuracją oraz mieszaną asekuracją. Uczestnicy mają okazję do nauki i doskonalenia zakładania własnej asekuracji w czasie wspinaczki.  Ćwiczymy budowę różnych typów stanowisk asekuracyjnych oraz strategię wspinania w dużych ścianach w zespole 2-osobowym i 3-osobowym z użyciem liny podwójnej. Ćwiczymy różne techniki zjazdów i zakładania awaryjnych stanowisk zjazdowych. Ćwiczymy różne sytuacje awaryjne, które mogą zdarzyć się w czasie wspinaczki wielo-wyciągowej na dużej ścianie (załamanie pogody, wypadek, pobłądzenie w ścianie, nieplanowany biwak w ścianie, itp.).

Minimalne wymagania dla uczestników: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wspinają się z dolną asekuracją i czują się swobodnie na drogach o trudnościach skalnych minimum IV stopnia (UIAA) lub/i  odbyły kurs skałkowy minimum 3 dniowy (PZA) oraz posiadają dobrą kondycję.

Miejsce szkolenia: rejon Malagi (Hiszpania) – odbieramy uczestników na lotnisku w Maladze.

Liczba uczestników: 3 osoby

Cena szkolenia: 1150 pln (cena obejmuje: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, sprzęt wspinaczkowy z wyjątkiem butów wspinaczkowych)

Pytaj o terminy oraz szczegółowy program szkolenia

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s